Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00 (kl. 09.00 – 15.00 alle hverdager)
E-post: [email protected]
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2017; spm.nr. 8145, RELIS Sør-Øst

Publisert: 10.02.2017

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Dosering av metylfenidat (Ritalin) for tilstrekkelig virketid for voksne

Dato for henvendelse: 10.02.2017

RELIS database 2017; spm.nr. 8145, RELIS Sør-Øst.

SPØRSMÅL: Er det hensiktsmessig å ta halve døgndosen metylfenidat (Ritalin) på morgenen og resten mellom kl 14 og kl 16 for å få tilstrekkelig effekt utover ettermiddag/kveld?

SVAR: Ved bruk av korttidsvirkende metylfenidat (Ritalin tabletter) oppnås maks plasmakonsentrasjon etter ca. 1-2 timer (1), og virketiden er på 3-4 timer (2). Ritalin kapsler med modifisert frisetting er bygget opp slik at det hurtigvirkende granulatet oppløses raskt og gir en initial maks. plasmakonsentrasjon innen 1-2 timer. Det modifiserte granulatet løses opp etter noen timer og gir en ny topp i plasmakonsentrasjon 5-7 timer etter administrering (1). Virketiden for disse kapslene er 6-8 timer. En annet depotpreparat av metylfenidat (Concerta) har antatt effekt som varer i inntil 12 timer (2).

Individuelle forskjeller i respons på behandling med metylfenidat er vanlig. Dosering av metylfenidat er individuell og styres etter effekt og bivirkninger. Det er i utgangspunktet ikke noe i veien for å gi metylfenidat i depotformulering to ganger i løpet av dagen dersom dette er det som gir best effekt hos pasienten. Dosering av depotpreparat sent på dagen kan bidra til søvnvansker (3).

Alternativt til dosering av depotpreparat to ganger daglig kan kombinasjonsbehandling med langtidsvirkende og korttidsvirkende metylfenidat forsøkes. Dette er relativt vanlig i klinisk praksis. Ved nøye dosetitrering kan det være mulig å redusere langtidsvirkende som tas på morgenen og heller gi tillegg av korttidsvirkende på ettermiddag/kveld (4).

VURDERING
Vi kan ikke gi noen klare anbefalinger når det gjelder hva som er den beste måten å dele opp dosene av metylfenidat på. Mange pasienter opplever at effekten av metylfenidat opphører på slutten av dagen/kvelden ved kun morgendosering. Vi har erfart flere tilfeller der en større dose langtidsvirkende gis om morgenen og der dosen på ettermiddag/kveld har vært mindre. Vi anbefaler at man prøver seg frem for hver enkelt pasient.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Ritalin. http://www.legemiddelsok.no/ (Søk: 9. februar 2017).
  2. 2. Norsk elektronisk legehåndbok. Metylfenidat. http://www.legehandboka.no/ (Søk: 9. februar 2017).
  3. 3. RELIS database 2016; spm.nr. 6048, RELIS Midt-Norge. (www.relis.no)
  4. 4. Läkemedelsverket. Läkemedel vi ADHD - behandlingsrekommendation. Information från läkemedelsverket 2016; 2: 13-24.