Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Nord-Norge
Tlf: 77 75 59 98
E-post: [email protected]
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2017; spm.nr. 4955, RELIS Nord-Norge

Publisert: 11.10.2017

  • RELIS Nord-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Gjennombruddsblødninger på p-stav - forslag til tiltak?

Dato for henvendelse: 11.10.2017

RELIS database 2017; spm.nr. 4955, RELIS Nord-Norge.

SPØRSMÅL: Henvendelse fra lege; Kvinne med mye blødninger på p-stav med etonogestrel (Nexplanon). Hun har også hatt mye gjennombruddsblødninger på P-piller. Før p-stav tass ut er det ønskelig å vite om det er mulighet for å bruke eventuelt P-pille eller medroksyprogesteron (Provera) for å bedre blødningsmønster en periode.

SVAR: Vi har i denne saken benyttet eMetodeboken for seksuell helse som utgis av Sex og Samfunn. For etonogestrel gis det råd om eventuell tilleggsbehandling med P-pille i 3 måneder etter at andre årsaker til mellomblødninger er utelukket (se utdrag under). Vi har også diskutert dette med lege med gynekologisk ekspertise som er enig i rådet her. Dersom tilleggsbehandling med P-piller ikke gir bedring etter 3 måneders behandling, kan eventuelt kvinnen forsøke annen prevensjon. Hormonspiral kan være et alternativ, da spiral i utgangspunktet skal gi mindre småblødninger enn p-stav (som erfaringsmessig er den som gir mest småblødninger av gestagene prevensjonsmidler).

Blødningsforstyrrelser som bivirkning (1),
En del kvinner vil oppleve mellomblødninger som en uholdbar bivirkning av p-staven. Uregelmessige blødninger de første 3-4 månedene regnes som normalt, men fortsetter blødningene ut over dette, er det lite sannsynlig at plagene vil gå over ved fortsatt bruk av p-stav.
Selv om uregelmessige blødninger oftest skyldes p-staven, er det likevel viktig å tenke på at en slik blødning også kan skyldes smitte av en seksuelt overførbar infeksjon (soi), for eksempel klamydia. Prøve tas på vanlig indikasjon. Om kvinnen er over 25 år og ikke har tatt cervix-cytologisk prøve, bør du ta en celleprøve, eller henvise kvinnen for dette.
Dersom soi er utelukket, kan disse kvinnene prøve Microgynon (eller Oralcon) daglig i 3 måneder. Rasjonalet bak en slik behandling er at endometrieslimhinnen vil bygges opp under påvirkning av østrogen. Kvinnen blir dermed blødningsfri mens hun bruker Microgynon. Etter seponering av Microgynon vil hun normalt få en bortfallsblødning der endometriet støtes ut, og deretter vil hun forhåpentligvis ha mindre sjanse for mellomblødninger. P-pillene kan tas med pauser eller brukes kontinuerlig i 3 måneder, uten pauser mellom brettene. Det er ingen studier som har sett på eventuelle fordeler eller risikoer ved langvarig bruk av kombinasjons p-piller i tillegg til p-stav. Hvis de uregelmessige blødningene ikke går over etter 3 måneder, bør kvinnen derfor anbefales å bytte til annen prevensjon.
Dersom en velger å anbefale denne metoden, må en forsikre seg om at kvinnen ikke har kontraindikasjoner mot bruk av kombinasjonspreparater (se kapittel 1.2 Kombinasjonsprepareter). Helseinformasjon i journalvedlegg for kombinasjonspreparater må fylles ut sammen med kvinnen

Referanser
  1. 1. Sex og samfunn. P.Stav. https://emetodebok.no/kapittel/prevensjonsmidler/ (lest 11.10.2017)