Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: 72 82 91 10
E-post: [email protected]
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2013; spm.nr. 4817, RELIS Midt-Norge

Publisert: 31.10.2013

 • RELIS Midt-Norge

 • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Behandling av oral candidose

Dato for henvendelse: 31.10.2013

RELIS database 2013; spm.nr. 4817, RELIS Midt-Norge.

SPØRSMÅL: Soppinfeksjon i munnhulen med Candida albicans behandles gjerne med nystatin (Mycostatin) mikstur og munnskylling fire ganger daglig i fire uker. Dette er krevende for mange og det observeres at flere i stedet bruker flukonazol (Diflucan) hovedsaklig på grunn av compliance. Har RELIS synspunkter på dette? Finnes det en sukkerfri nystatin mikstur, slik at for eksempel pasienter med munntørrhet kan unngå kariesproblematikk? Protesebærere med sopp kan gjerne få lokal behandling i form av gel. I Danmark bruker man Brentan (mikonazol) til dette. Er tilsvarende preparat i Norge Daktar (mikonazol) 2% krem, og kan det anbefales brukt (hensyntatt interaksjoner)?

SVAR: Nystatin eller flukonazol mot oral candidose?
Resistensutvikling mot flukonazol er påvist. Da flukonazol er ett av meget få midler med god klinisk effekt ved visse alvorlige soppinfeksjoner, er det viktig at det bare brukes på klare indikasjoner. Norske behandlingsanbefalinger er samstemte i at nystatin (Mycostatin) mikstur bør være førstevalgsmiddel ved oral candidose, men ved alvorlige candidoser og/eller der det er dårlig compliance (f.eks. hos eldre, og i palliativ medisin) anbefales likevel systemisk bruk av flukonazol (eller itrakonazol) (1-3).

Sukkerfri Mycostatin mikstur
På det norske markedet finnes tre nystatin-miksturer som alle markedsføres som Mycostatin. Originalpreparatet fra Bristol Myers Squibb inneholder ikke sukker. De øvrige to preparatene som markedsføres av Orifarm og 2care4 er parallellimporterte produkter som altså også produseres av Bristol Myers Squibb men for andre markeder enn det norske. I følge de danske godkjente preparatomtalene (SPC) har begge disse produktene en annen formulering og inneholder sukker (4, 5). Dette er også årsaken til at Statens legemiddelverk har vurdert at Mycostatin mikstur fra Bristol Myers Squibb ikke er byttbar med parallellimporterte produkter (6).

Brentan vs. Daktar
I Danmark finnes registrert en mikonazol-gel til bruk i munnhulen: Brentan munnhulegel er en vannbasert formulering med glyserol og polysorbat smakssatt med kakao og appelsinaroma (7). Noe slikt preparat finnes ikke registret i Norge. Daktar 2% krem inneholder mikonazol, men er oljebasert og inneholder blant annet makrogol- og glykolstearat, oleylmakrogolglyserider og flytende parafin (8). Med tanke på palatabilitet er denne formuleringen lite egnet for bruk i munnhulen. Brentan munnhulegel kan forskrives etter søknad om godkjenningsfritak. Siden preparatet er registrert i Danmark og ikke oppført på negativlisten kan preparatet forhåndsekspederes av apoteket uten godkjenning fra Statens legemiddelverk (9).

Referanser
 1. 1. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. L1.3.1.3.1 Flukonazol. http://www.legemiddelhandboka.no/ (Sist endret: 22. oktober 2013).
 2. 2. Norsk elektronisk legehåndbok. Soppinfeksjoner i munn og svelg. http://www.legehandboka.no/ (Sist endret: 17. april 2013).
 3. 3. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. T11.4.11 Orale soppinfeksjoner. http://www.legemiddelhandboka.no/ (Publisert: 25. april 2013).
 4. 4. Lægemiddelstyrelsen. Preparatomtale (SPC) Mycostatin 2care4. http://www.produktresume.dk/docushare/dscgi/ds.py/View/Collection-10 (Sist oppdatert: 11. mars 2013)
 5. 5. Lægemiddelstyrelsen. Preparatomtale (SPC) Mycostatin Orifarm. http://www.produktresume.dk/docushare/dscgi/ds.py/View/Collection-10 (Sist oppdatert: 30. august 2013)
 6. 6. Statens legemiddelverk. Nystatin mikstur (Mycostatin) ikke på byttelisten. http://www.legemiddelverket.no/Nyheter/Blaa_resept_og_pris/Sider/Nystatin-mikstur-(Mycostatin)-ikke-på-byttelisten.aspx (Publisert: 13. desember 2011)
 7. 7. Pro.medicin.dk. Brentan® mundhulegel. http://pro.medicin.dk/Medicin/Praeparater/4268 (Sist revidert: 4. september 2012)
 8. 8. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Daktar. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 17. juni 2013).
 9. 9. Statens legemiddelverk. Godkjenningsfritak - humane legemidler. http://www.legemiddelverket.no/Godkjenning_og_regelverk/Godkjenningsfritak/Sider/default.aspx (Lest: 30. oktober 2013)