RELIS Midt-Norge

RELIS Midt-Norge er lagt til Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital HF. Her er både medisinsk/klinisk farmakologisk og farmasøytisk ekspertise tilgjengelig.

Relis Midt-Norge

RELIS Midt-Norge arrangerer hvert år to fagseminar om riktig legemiddelbruk. I januar for farmasøyter, og i november med allmennleger som målgruppe.

Ansatte RELIS Midt-Norge

 • Pål-Didrik

  Pål-Didrik Hoff Roland

  Leder, Cand.pharm.

  Send e-post

  Tlf: 72829116

 • Ingrid

  Ingrid Lunde Steen

  Master i farmasi

  Send e-post

  Tlf: 72829117

 • Hanne

  Hanne Fiskvik Fleiner

  Master i farmasi, PhD

  Send e-post

  Tlf: 72829118

 • Ann-Katrin

  Ann-Katrin Berg

  Cand.pharm.

  Send e-post

  Tlf: 72829114

 • Christine

  Christine L. Bandlien

  Spesialist i allmennmedisin,
  Overlege i klinisk farmakologi

  Send e-post

  Tlf: 72829141

 • Mari

  Mari Norvik

  Master i farmasi

  Send e-post

  Tlf: 72829129

 • Line

  Line Buan

  Master i farmasi

  Send e-post

  Tlf: 72829158

 • Helene

  Helene Åsheim

  Lege i spesialisering

  Send e-post

  Tlf: 72829115

 • Christian

  Christian Pedersen

  IKT-koordinator

  Send e-post

  Tlf: 46831509

 • Harald

  Harald Christian Langaas

  Leder, cand.pharm, MPH - Permisjon til 01.01.2023

  Send e-post

  Tlf: 72829115