RELIS Fagseminar 7. - 8. november 2022

Årets RELIS Fagseminar om Riktig legemiddelbruk - Kvinnehelse og legemidler arrangeres på Britannia Hotel i Trondheim 7. - 8. november 2022

Kurset (34990) godkjennes med 15 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i farmakologi til videre- og etterutdanningen (forlengelse av retten til tilleggstakst).

 

Antall deltagere: 150

Kort presentasjon av Britannia Hotel finnes her.

Program:

07.11.2022
TidProgrampost
08:00-08:45 Kaffe og registrering
08:45-09:00 Innledning og velkommen ved Pål-Didrik Hoff Roland, Leder RELIS Midt–Norge.
09:00-09:30 Innledende foredrag om kvinnehelse
Foreleser
09:30-10:00 Kvinner er ikke lik menn
Overlege/professor Olav Spigset, Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs hospital/RELIS Midt-Norge.
10:00-10:15 Pause
10:15-11:00 Prevensjonsmidler
Master i farmasi Mari Norvik, RELIS Midt-Norge, Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs hospital.
11:00-11:30 Legemidler og graviditet
Overlege/professor Olav Spigset, Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs hospital/RELIS Midt-Norge.
11:30-12:30 Lunsj
12:30-13:00 Somatiske svangerskapsrelaterte utfordringer
Spes. allm. med., Silje Folven Barlindhaug, Norsk Helseinformatikk AS.
13:00-13:30 Svangerskapspsykiatri
Overlege Terje Torgersen, Forskningsleder Psykisk Helsevern, St. Olavs hospital.
13:30-13:45 Pause
13:45-14:15 Legemidler og amming
Overlege/professor Olav Spigset, Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs hospital/RELIS Midt-Norge.
14:15-14:45 Fertilitetsbehandling
Overlege Sigrun Beate Kjøtrød, Kvinneklinikken, St. Olavs hospital.
14:45-15:00 Pause
15:00-15:45 Menopausal hormonterapi (MHT)
Overlege, spes. klinisk farm., spes. allm. med. Ketil Espnes, Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital/RELIS Midt-No
15:45-16:30 Kvinnehelse i rusomsorgen
Foreleser
16:30-16:45 Diskusjon og avslutning av dagen
- Middag
08.11.2022
TidProgrampost
09:00-09:45 Urininkontinens
Overlege, spes. klinisk farm., spes. allm. med. Christine L. Bandlien, RELIS Midt-Norge, Avd. klin. farm., St. Olavs hospital.
09:45-10:00 Pause og utsjekking
10:00-10:45 Hjerte- karsykdom
Overlege Elisabeth Vesterbekkmo, Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs hospital.
10:45-11:30 Kvinner og endokrinologiske sykdommer
Professor Bjørn Olav Åsvold
11:30-12:30 Lunsj
12:30-13:15 Revmatiske sykdommer
Overlege Berit Helen Jensen Grandaunet, Revmatologisk avdeling, St. Olavs hospital.
13:15-13:45 Polycystisk ovariesyndrom – diagnostikk og behandling
Overlege/professor Eszter Vanky, Kvinneklinikken, St. Olavs Hospital.
13:45-14:00 Pause
14:00-14:45 Endometriose
Overlege Ingrid Marie Ringen, Kvinneklinikken, St. Olavs hospital.
14:45-15:15 Osteoporose
Overlege Kjersti Opdal, Geriatrisk avdeling, St. Olavs hospital.
15:15-15:30 Diskusjon og avslutning

Påmelding

 • Tid

 • Målgruppe

  Leger som jobber innen allmennmedisin. Andre leger og farmasøyter

 • Kurssted

  Britannia Hotel, Trondheim

 • Kursavgift

  Begge kursdager med middag og overnatting kr. 6000,-

  Begge kursdager med overnatting, uten middag kr. 5800,-

  Begge kursdager med middag, men uten overnatting kr. 5000,-

  Begge kursdager uten overnatting og uten middag kr. 4700,-

 • Påmeldingsfrist

  24. oktober 2022