Den internasjonale konferansen om alvorlig svangerskapskvalme/hyperemesis gravidarum ble i år avholdt i oktober i London. RELIS var tilstede for faglig oppdatering på et tema vi får mange spørsmål om, og ble tildelt prisen for beste poster.

Arrangører var International Collaboration for Hyperemesis Gravidarum i samarbeid med den britiske pasientorganisasjonen Pregnancy Sickness Support. Dette er en spennende og tverrfaglig konferanse, med global deltakelse av forskere, klinikere og pasienter.

I tjenesten vår for gravide og ammende, Trygg Mammamedisin, har vi registrert at vi jevnlig får spørsmål om behandling av svangerskapskvalme fra kvinner som har blitt gravide på nytt mens de fremdeles ammer et eldre barn. Selv om det finnes gode retningslinjer for behandling av svangerskapskvalme, adresseres ikke bruk av kvalmestillende under amming i disse retningslinjene.  

I posteren presenterte vi en systematisk gjennomgang av spørsmål fra gravide om bruk av kvalmestillende mot svangerskapskvalme, og som spør om dette i relasjon til bruk under samtidig amming. Vi fikk på denne måten løftet frem problemstillingen, som var nyttig å få diskutert i et tverrfaglig forum.

Se også tidligere RELIS-saker om behandling av svangerskapskvalme samt gjeldende retningslinjer fra Norsk gynekologisk forening:

Behandling av alvorlig svangerskapskvalme (relis.no)

Alvorlig svangerskapskvalme har store konsekvenser for pasientene (relis.no)

Veileder i fødselshjelp (Veileder i fødselshjelp (2020); Emesis og Hyperemesis gravidarum

 

ICHG logo