Hjertesvikt er en alvorlig diagnose, og medikamentell behandling står sentralt. God etterlevelse bidrar til livskvalitet og reduserer reinnleggelser. I en ny artikkel diskuteres sykepleiere som ressurs for tilpasset legemiddelinformasjon ved utskrivelse fra sykehus.

Hele artikkelen kan leses i denne linken: https://sykepleien.no/fag/2022/06/utskrivningssamtale-med-sykepleiere-kan-fa-pasienter-med-hjertesvikt-til-ta