Behov for fornyet vurdering forbindes gjerne med diagnostikk der en pasient og/eller behandlende lege ber en annen lege om en ny vurdering av pasientens helsetilstand. I dag er second opinion utbredt i samfunnet, omfatter en rekke forhold, og utvikles gjennom nye definisjoner, motiver og aktører.

Flere av henvendelsene til RELIS fra helsepersonell gjenspeiler et behov for fornyet vurdering i forhold til legemiddelbehandling. Henvendelser til Trygg Mammamedisin er basert publikums behov for fornyet vurdering i forhold til legemiddelinformasjon de har funnet selv eller fått fra helsepersonell. Legemiddelinformasjonssentre og andre type kompetanseenheter, er eksempler på aktører som tilbyr fornyet vurdering innen spesielle fagområder i helsevesenet.

Ikke all bruk av fornyet vurdering er nødvendigvis av det gode, og publikum eksponeres for tilbud ut fra økonomiske motiver. Tilbud om second opinion har en lang tradisjon i USA (f.eks. https://www.secondopinions.com/), og denne type virksomhet øker også i resten av verden.    

Hele artikkelen kan leses i denne linken: Fornyet vurdering – stoler du på legen? | Tidsskrift for Den norske legeforening (tidsskriftet.no)