Å velge, og å finne riktig dose av, legemidler ved ADHD er utfordrende (1). Flere pasienter med ADHD, spesielt voksne, har komorbide psykiatriske tilstander med risiko for interaksjoner (2). Kombinasjonsbehandling gjør det vanskelig å finne rett dose, vanskelig å vurdere effekten av doseendringer og vanskelig å vurdere årsaken til bivirkninger (3). I slike tilfeller er det nyttig med beslutningsstøtte, gjerne for å unngå prøve-og-feile-metoden (3).

Artikkelen viser til at prøve-og-feile-metoden kan ha helsemessige og økonomiske konsekvenser, og flere mislykkede behandlingsforsøk kan påvirke lege-pasient forholdet. Betydningen av å avklare pasientens forventninger til, og samarbeid om, behandlingen understrekes. Hele artikkelen kan leses her.