De fire regionale legemiddelinformasjonssentrene (RELIS) har i 2021 vært pålagt å avhjelpe Folkehelseinstituttet (FHI) med å vurdere bivirkningsmeldinger for vaksiner mot COVID-19. Dette arbeidet har vært svært ressurskrevende og påvirket øvrige oppgaver.

Totalt ble 5539 bivirkningsmeldinger for COVID-19-vaksiner vurdert av RELIS, inkludert 84,4 % av alle alvorlige meldinger fra helsepersonell. I tillegg vurderte vi 937 bivirkningsmeldinger for øvrige legemidler, unntatt vaksiner. Dette antallet har vært stabilt rundt 1000 meldinger i mange år, og vaksinemeldingene utgjorde dermed en betydelig økning.

RELIS årsrapport 2021


I lys av arbeidet med bivirkningsmeldinger for FHI har det vært viktig for RELIS å prioritere pasientspesifikke henvendelser. I 2021 svarte vi på 2711 legemiddelspørsmål fra helsepersonell, som er en nedgang på 9,5 % fra 2020. Gjennom Trygg Mammamedisin besvarte vi 3854 spørsmål fra gravide og ammende, som er en nedgang på 14,5 % fra året før. Flere henvendelser ble henvist til andre instanser av kapasitetshensyn og bruk av nettsidene våre er økende.

Antall publikasjoner gikk også ned i 2021, men vi publiserte fire fagfellevurderte artikler, hvorav tre i internasjonale tidsskrift. I tillegg produserte vi 25 artikler i norske fagtidsskrift og på nettsidene våre, og en doktorgrad.

Til tross for pandemi fikk vi avholdt tre kursdager, 42,5 undervisningstimer og hele 1052 kunnskapsbaserte oppdateringsvisitter (KUPP) til fastleger, hovedsakelig med tema Riktigere bruk av menopausal hormonterapi.

Hele årsrapporten kan leses her.