I september 2021 lanserte vi vår nyeste KUPP-kampanje Riktigere bruk av menopausal hormonterapi, og i løpet av høsten har ansatte ved RELIS og avdeling for klinisk farmakologi besøkt nærmere 1000 fastleger i Norge. Tilbakemeldingen på kampanjen har vært over all forventning. Så mange som 99 % av fastlegene som har hatt besøk svarer at de ønsker besøk igjen og mener KUPP er en egnet metode for praksisnær produsentuavhengig legemiddelinformasjon.
Vi vil fortsette å tilby besøk med temaet Riktigere bruk av menopausal hormonterapi også våren 2022.

Hva er KUPP?
• Gratis faglig påfyll for allmennleger i hele Norge
• Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
• Basert på nyeste forskning og nasjonale retningslinjer
• Samarbeid mellom RELIS og de klinisk farmakologiske enhetene ved Universitetssykehusene

Hvordan foregår KUPP?
• En-til-en samtale mellom lege i allmennpraksis og lege eller farmasøyt fra KUPP
• 20-30 minutters varighet, på legens eget kontor eller via videomøte i arbeidstiden
• Samtalen tar utgangspunkt i en brosjyre, med relevant bakgrunnsinformasjon og konkrete hovedbudskap med praktiske råd

Hvorfor KUPP?
• KUPP bidrar til riktigere legemiddelbruk
• Dokumentert økt kvalitet i forskrivning og pasientbehandling
• Gjennom dialog individualiseres KUPP til den enkelte leges behov
• Minimal ressursbruk for den enkelte allmennlege

Hør fastlege Jørgen Urnes fortelle om sine opplevelser med KUPP: https://youtu.be/n-E7B7xXnBY

Vi tilbyr KUPP ved fysisk oppmøte på legekontoret, eller via videomøte. Ta kontakt for å avtale tidspunkt for besøk. Som lege i allmennpraksis kan du selv bestille besøk på hjemmesiden legemidler.no.

KUPP har dessverre fortsatt ikke nok ressurser til å besøke alle landets allmennleger. Vi vil oppfordre allmennleger som ønsker besøk om å ta kontakt med KUPP i sin region via kontaktsiden (https://legemidler.no/kontakt/).