RELIS er ansatt på respektive universitetssykehus i regionene og er følgelig underlagt deres koronarestriksjoner. Dette medfører at tilgjengeligheten dessverre er noe redusert. RELIS bistår også Folkehelseinstituttet (FHI) og Statens legemiddelverk (SLV) i håndteringen av bivirkningsmeldinger på Covid-19-vaksinene fra helsepersonell. Dette medfører at RELIS har mindre kapasitet til annet arbeid, og kan bety at svartiden kan øke noe på spørsmål/svar-tjenesten vår.

Vi mottar henvendelser som vanlig, og prioriterer henvendelser som gjelder behandlingsvalg for enkeltpasienter i perioder med stor pågang. Vi vil svare ut alle spørsmål så raskt som mulig, men i enkelte perioder vil vi kunne få problem med å holde svarfrister. Vi vil i slike tilfeller gi spørsmålsstiller tilbakemelding om forventet svartid.

Kontakt
Ettersom det er utstrakt bruk av hjemmekontor er tilgjengeligheten på ordinær vakttelefon begrenset. Vi anbefaler derfor at man inntil videre kontakter RELIS via webskjemaet vårt, eventuelt på e-post. Ved å bruke webskjemaet eller sende en e-post til RELIS i din region kan du også be om å bli oppringt (oppgi ditt telefonnummer og ønsket tidspunkt for samtale) dersom du ønsker å snakke med oss:

Webskjema
(alle regioner)

RELIS Nord-Norge
: [email protected]
RELIS Midt-Norge: [email protected]
RELIS Vest: [email protected]
RELIS Sør-Øst: [email protected]

Covid-19-vaksiner
I samråd med FHI og SLV ber vi om at helsepersonell som har spørsmål om Covid-19-vaksiner, eller kombinasjon av vaksine sammen med andre legemidler, primært kontakter FHI på telefon 21 07 70 00 eller på e-post: [email protected].

Mer informasjon om koronavirus og vaksine finnes her:
FHI: https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/
SLV: https://legemiddelverket.no/andre-temaer/covid-19-og-legemidler
Meld bivirkning: https://melde.no