Ved første gangs oppstart av behandling med naltrekson+bupropion er det anbefalt et opptrappende doseringsregime over fire uker med innledningsvis 1 tablett daglig i en uke, før maksimalt 2 tabletter morgen og kveld. Dersom en dose uteglemmes, skal pasienten ikke ta en tilleggsdose, men ta den neste forskrevne dosen til vanlig tid (1).

Gitt en mangelsituasjon vil opphold i behandlingen kunne bli lengre enn en tilfeldig uteglemt dose, og spørsmålet fra helsepersonell til RELIS er hvordan behandlingen da kontinueres.

Halveringstiden til naltrekson+bupropion er henholdsvis 5 og 21 timer, noe som tilsvarer at legemidlet er eliminert fra kroppen 4-5 dager etter avsluttet behandling (1). Basert på at oppstart av behandling med naltrekson+bupropion anbefales å skje gradvis i et opptrappingsregime, og at legemidlet er eliminert etter omtrent 4-5 dager, synes vi det er fornuftig å starte ny titrering med naltrekson+bupropion etter opphold i mer enn 5 dager. Dette rådet støttes av produsenten av Mysimba (2).