RELIS Fagseminar for farmasøyter 21.-22. mars 2022

OPPDATERT INFO 13. JANUAR 2022
RELIS Fagseminar for farmasøyter flyttes fra 24.-25. januar til 21.-22. mars 2022 på Britannia Hotel som følge av smittesituasjonen med Covid-19 og restriksjonene fra myndighetene. Programmet videreføres. Nærmere info og påmelding/avmelding til dette fagseminaret kommer i løpet av uke 2 per e-post til alle påmeldte og på denne nettsiden.

RELIS Fagseminar for farmasøyter holdes for 7. gang i januar 2022.

Deltakelse på fagseminaret vil gi 10 FEVU-poeng.

08:00-08:45 Kaffe og registrering
08:45-09:00 Innledning og velkommen ved leder RELIS Midt–Norge.
09:00-09:45 Antibiotika – ulike typer og virkningsmekanismer
Master i farmasi Line Buan, RELIS Midt-Norge, Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs hospital.
09:45-10:30 Behandling av infeksjoner hos gravide og ammende
Overlege/professor Olav Spigset, Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs hospital/RELIS Midt-Norge.
10:30-10:45 Pause
10:45-11:30 Antibiotikaresistens
Morten Tranung, Master i farmasi, Sykehusapoteket i Trondheim.
11:30-12:30 Lunsj
12:30-13:00 Dosering og behandlingslengde antibiotikakurer
Cand. Pharm. Ann-Katrin Eriksen, RELIS Midt-Norge, Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs hospital.
13:00-13:45 Hvordan skal man få i barn antibiotika?
Cand.pharm., ph.d., Elin Bergene, Sykehusapotekene i Midt-Norge.
13:45-14:00 Pause
14:00-14:30 Behandling av øyeinfeksjoner
Overlege Heidi Haugland, Avdeling for øyesykdommer, St. Olavs Hospital.
14:30-15:00 Administrering av øyedråper
Overlege Heidi Haugland, Avdeling for øyesykdommer, St. Olavs Hospital.
15:00-15:15 Pause
15:15-16:00 Covid 19-vaksine – Effekt
Fagdirektør Lene Juvet, Område Smittevern og vaksine, Nasjonalt Folkehelseinstitutt
16:00-16:45 Covid 19-vaksine – Bivirkninger
Cand.pharm. Gro Evensen, Avdeling for smittevern, Nasjonalt Folkehelseinstitutt
16:45-17:00 Diskusjon og avslutning av dagen
19:30- Middag
25.01.2022
TidProgrampost
09:00-09:45 Behandling av underlivsinfeksjoner hos kvinner
Overlege Ingrid Snekvik, Hudavdelingen, Poliklinikk for kjønnssykdommer, St. Olavs hospital.
09:45-10:00 Pause og utsjekking
10:00-10:45 Behandling av hudinfeksjoner
Overlege, spes. klinisk farm., spes. allm. med. Christine L. Bandlien, RELIS Midt-Norge, Avd. klin. farm., St. Olavs hospital.
10:45-11:30 Behandling av urinveisinfeksjoner
Overlege, spes. klinisk farm., spes. allm. med. Ketil Espnes, Avd. klin. farm., St. Olavs Hospital/RELIS Midt-Norge.
11:30-12:30 Lunsj
12:30-13:15 Når på døgnet bør man innta legemidler?
Leder, overlege, dr.med. Jan Schjøtt, RELIS Vest, Haukeland universitetssjukehus.
13:15-14:00 Husk at legemidler kan gi søvnløshet
Dr.philos., spesialist i klinisk farmakologi, overlege Guttorm Raknes, RELIS Nord-Norge, Universitetssykehuset i Tromsø.
14:00-14:15 Pause
14:15-14:45 Menopausens fysiologi
Master i farmasi Mari Norvik, RELIS Midt-Norge, Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs hospital.
14:45-15:15 KUPP- Riktigere bruk av menopausal hormonterapi (MHT)
Master i farmasi Ingrid Lunde Steen, RELIS Midt-Norge, Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs hospital.
15:15-15:30 Diskusjon og avslutning
 • Tid

 • Målgruppe

  Farmasøyter

 • Kurssted

  Britannia Hotel, Trondheim

 • Kursavgift

  Begge kursdager med middag og overnatting kr. 5900,-

  Begge kursdager med overnatting, uten middag kr. 5700,-

  Begge kursdager med middag, men uten overnatting kr. 4900,-

  Begge kursdager uten overnatting og uten middag kr. 4600,-

 • Påmeldingsfrist