Endelig kan vi igjen møtes på Fagseminar om riktig legemiddelbruk i Trondheim. Programmet til det 21. RELIS Fagseminar er nå klart og påmeldingen er åpnet. Fagseminaret er 1.-2. november 2021, og nytt av året er at det arrangeres på Britannia Hotel. Tema er Infeksjonssykdommer i allmennpraksis.

Informasjon, program og påmelding finner du på www.relis.no/fagseminar. Målgruppen er hovedsakelig leger som jobber innen allmennmedisin, men temaet egner seg også øvrige leger og farmasøyter.

RELIS ønsker velkommen til spennende fagdager i Trondheim!