Niende juni 2011 åpnet RELIS en nettbasert tjeneste hvor leger og farmasøyter formidler informasjon om bruk av medisiner til gravide og ammende kvinner. Tilbudet ble utvidet med en telefontjeneste fra 2016.

Ved årsskiftet 2011/2012 hadde Trygg Mammamedisin besvart nær 1 000 spørsmål. Pågangen har siden oppstart vært stadig økende, og på 10-årsdagen er mer enn 34 000 spørsmål besvart.

Trygg Mammamedisin er i dag vel etablert som legemiddelinformasjonskilde for gravide og ammende kvinner i Norge. Her er noen suksessfaktorer:

  • Bruk av digitale medier er utbredt blant fertile kvinner, og er i dag et foretrukket kommunikasjonsmedium
  • RELIS’ kompetanse og erfaring på dette fagområdet
  • RELIS’ nettverksmodell og database som sikrer leveringsdyktighet og gjenbruk


Les mer om Trygg Mammamedisin her: TryggMammamedisin - Råd om trygg medisinbruk.

Mor og barn