Mange legemidler som forskrives til eldre pasienter har utilsiktet antikolinerg effekt utover den primære tilsiktede virkningen. Hovedproblemet er at den utilsiktede antikolinerge effekten kan føre til uheldige bivirkninger, som svimmelhet og hukommelsestap – spesielt hos eldre.

RELIS får jevnlig spørsmål om bruk av legemidler med antikolinerg effekt hos eldre. På bakgrunn av disse henvendelsene har vi skrevet en klinisk oversiktsartikkel som nå er publisert i Tidsskrift for den norske legeforening.

I artikkelen beskriver vi farmakologiske og farmakodynamiske endringer som inngår i aldringsprossessen og anbefaler bruk av screeningverktøy som kan hjelpe til å begrense forskrivning av legemidler med høy risiko til eldre. Dessuten har vi laget en egen tabell der vi har delt inn legemidler registrert i Norge etter antikolinerg aktivitet. Ved høy antikolinerg belastning bør legemidler byttes ut eller seponeres.

Hele artikkelen kan leses i Tidsskrift for den norske legeforening:
https://tidsskriftet.no/2021/03/klinisk-oversikt/bruk-av-legemidler-med-antikolinerg-virkning-hos-eldre