Studien tar utgangspunkt i Norges største randomiserte, kontrollerte studie, Norwegian Coronary Stent Trial (NORSTENT). Her undersøkte man om det var forskjeller mellom bruk av metallstent eller legemiddelavgivende stent blant pasienter med hjerteinfarkt eller stabil koronarsykdom. Totalt 9013 pasienter var med i studien og de ble fulgt i seks år.

Drøyt to prosent av pasientene fikk en alvorlig blødning de første 12 månedene. Dette er noe høyere enn i selektive kliniske studier («explanatory trials»). Dette kan henge sammen med at NORSTENT i større grad inkluderte et representativt utvalg av pasienter enn andre studier, som ofte har ekskludert de aller sykeste og de med høyest blødningsrisiko.

De pasientene som hadde høyest risiko for å få en alvorlig blødning, var pasienter med lav kroppsvekt (kroppsvekt under 60 kg), kronisk nyresvikt eller diabetes. De som var 80 år eller eldre hadde tre ganger så høy risiko for alvorlig blødning, sammenliknet med pasienter under 60 år. De pasientene som fikk et nytt hjerteinfarkt og/eller PCI i studieperioden, hadde også økt risiko for alvorlig blødning.

Du kan lese intervju med førsteforfatter i Dagens Medisin og studien her.