RELIS har en viktig rolle i håndtering av bivirkningsmeldinger på vaksine mot Covid-19. De fleste bivirkningsmeldinger fra helsepersonell blir gjennomgått og saksbehandlet av ansatte fra RELIS. Per i dag er en større del av de RELIS-ansatte involvert i dette arbeidet, som skjer i samarbeid med Folkehelseinstituttet (FHI) og Statens legemiddelverk (SLV).

Dette medfører at RELIS har mindre kapasitet til annet arbeid, og kan bety at svartiden kan øke noe på spørsmål/svar-tjenesten vår. Vi mottar henvendelser som vanlig, og prioriterer henvendelser som gjelder behandlingsvalg for enkeltpasienter i perioder med stor pågang. Vi vil svare ut alle spørsmål så raskt som mulig, men i enkelte perioder vil vi kunne få problem med å holde svarfrister. Vi vil i slike tilfeller gi spørsmålsstiller tilbakemelding om forventet svartid.

RELIS er ikke rett instans for spørsmål knyttet til bruk av koronavaksine eller øvrige vaksiner. I samråd med FHI og SLV ber vi om at helsepersonell som har spørsmål om Covid-19-vaksiner, eller kombinasjon av vaksine sammen med andre legemidler, kontakter FHI på telefon 21 07 70 00 eller på e-post [email protected]

Mer informasjon om koronavirus og vaksine finnes her:  https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/