Trygg Mammamedisin, publikumstjenesten til RELIS rettet mot gravide og ammende, har nylig forbedret tjenesten med innføring av SMS-varsel ved ferdigbehandlet svar. Nå kan de som ønsker det registrere telefonnummer, og få lenke til svaret på SMS når det er klart. 

Tidligere fikk spørsmålsstiller en hentekode ved innsending av spørsmål via tjenesten. Denne hentekoden måtte spørsmålsstiller selv ta vare på, og deretter taste inn på nettsiden for å hente ut svaret. Vår erfaring var at flere svar aldri ble hentet, og mistenker at det i flere tilfeller skyldes at spørsmålsstiller mistet hentekoden sin. Vi håper derfor at innføring av denne nye løsningen gjør det lettere for spørsmålsstiller å hente ut svaret sitt.

Trygg Mammamedisin deler ikke oppgitt mobilnummer med noen andre, og det slettes fra systemet etter at SMS med lenke til svaret er sendt. Utreder hos oss har heller ikke tilgang til mobilnummeret, og SMS sendes automatisk. Vi kan også legge til at for dem som ikke ønsker å ta i bruk SMS-løsningen, vil det fortsatt være mulig å stille spørsmål og hente svaret ved hjelp av hentekoden, som tidligere.