I pasienttilpasset legemiddelutvikling og -behandling (patient-centric care) er man opptatt av at pasientene selv er en aktiv deltaker i behandlingen, og at deres preferanser har betydning for utvikling av nye formuleringer. Spørsmål til RELIS fra de siste 10 årene ble gjennomgått for å identifisere spørsmål-svar-par som omhandlet administrasjon og dosering av legemidler til eldre. Tema som blir eksemplifisert i artikkelen er bl.a. riktig formulering av legemidler til pasienter med demens som tygger kapsler eller tabletter, og farmakokinetikk til transdermale eller rektale formuleringer til skrøpelige gamle. Erfaringsgrunnlaget fra RELIS viser betydningen av farmakologiske forhold i pasienttilpasset legemiddelutvikling, og spesielt hos personer med demens som kan ha vanskelig for å kommunisere/formidle sine preferanser. 

Hele artikkelen, som inngår i forskningstemaet «Optimisation of Patient Centric Medicines for the Older Population», er fritt tilgjengelig på nett.