Metotreksat brukes i behandling av både kreftsykdommer og inflammatoriske sykdommer som blant annet leddgikt og psoriasis. Doseringen av metotreksat er imidlertid svært forskjellig for de to sykdomsgruppene. For kreftbehandling kan det være nødvendig med daglig bruk i en kort periode. For behandling av inflammatoriske sykdommer skal metotreksat bare brukes én gang i uken.

Dersom en pasient får metotreksat daglig i stedet for ukentlig, kan det medføre alvorlige bivirkninger som i verste fall kan være dødelige. Det har skjedd flere ganger, også i Norge.

I desember 2019 publiserte NRK en artikkel om feilbehandling i helsevesenet som blant annet omtalte en pasient som døde etter å ha fått metotreksat daglig i stedet for ukentlig. Det skjedde fordi sykehjemmet hadde misforstått en muntlig beskjed fra sykehuset hun ble overført fra. Personalet på sykehjemmet var fra tidligere ikke kjent med at metotreksat vanligvis doseres én gang pr. uke og oppfattet beskjeden som at doseringen skulle være én gang pr. dag (1).

Liknende tilfeller er også tidligere rapportert, og RELIS omtalte for flere år siden ett tilfelle der en pasient som var innlagt på en sykehusavdeling fikk metotreksat daglig fordi personalet der hadde liten kunnskap om peroral metotreksatdosering (2).

På bakgrunn av disse hendelsene er det gjort ulike tiltak for å forsøke å redusere risiko for slik feildosering. Det er sendt ut informasjon til helsepersonell gjentatte ganger fra flere instanser, senest fra Statens legemiddelverk i oktober 2019 (3). Det er laget en varsling i teksten for alle metotreksat-preparatene på Felleskatalogen.no og det trykkes en advarsel på alle pakninger. 

Vær nøye med medikamentopplysninger
Siden det fortsatt skjer alvorlige feil i dosering av metotreksat i forbindelse med at pasienter legges inn i helseinstitusjoner eller overføres mellom omsorgsnivåer, ser vi grunn til å minne om særlig årvåkenhet i slike situasjoner.

Det er svært viktig at opplysninger om metotreksat-dosering gis på en slik måte at de ikke kan misforstås. Det må presiseres at metotreksat skal doseres én gang ukentlig når pasienten behandles for inflammatoriske sykdommer. Det gjelder både ved opptak av legemiddelanamnese, ved samstemming og ved angivelse av dosering i legemiddelliste/kurve og journalsystemer.

Alvorlige bivirkninger som skyldes feildosering av legemidler er meldepliktige.

Les mer om rapportering av bivirkninger her: www.relis.no/bivirkninger/