I denne studien ble enighet om klassifisering og rangering av interaksjoner for kombinasjoner av psykotrope legemidler forskrevet i norske sykehjem undersøkt i fire interaksjonsdatabaser. De fire databasene var Interaksjonsdatabase for norske klinikere, Stockley's Interactions Checker (tilgjengelig via MedicinesComplete), Micromedex (tilgjengelig via IBM Micromedex), og Lexicomp (tilgjengelig via UpToDate).

Det var overraskende lite enighet mellom databasene, selv for kontraindiserte kombinasjoner. Mangel på enighet ble ytterligere redusert når kombinasjonene inneholdt mer enn 2 psykotrope legemidler. Artikkelen diskuterer om kvaliteter ved interaksjonene med enighet kan bidra med nye tanker om rangering og presentasjon av interaksjoner for effektiv beslutningsstøtte og for å unngå varslingstretthet.

Publikasjonen kan leses i følgende link: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/bcpt.13312