RELIS-databasen inneholder alle utredninger av legemiddelspørsmål som er mottatt siden starten i 1995 og frem til i dag. Databasen er gratis, søkbar og tilgjengelig via hjemmesiden www.relis.no. Ved utgangen av 2018 var det totalt over 46 000 legemiddelutredninger i databasen. Av disse er omtrent 70% søkbare og tilgjengelig for eksterne brukere.

RELIS-databasen er unik i nasjonal og internasjonal sammenheng i sitt omfang og søkemuligheter. Vi viser i denne studien at den kan være kilde til kunnskapsfunn ved generering av signal for legemiddelbivirkninger. Til forskjell fra andre spontanrapporterte databaser inneholder RELIS-databasen kasusbeskrivelser som kan inkludere pasient-, legemiddel- og behandlingsfaktorer som kan være disponerende for bivirkninger. Kasusbeskrivelsene inneholder i tillegg relevant og aktuell litteratur med vurdering av årsaksforhold til nytte for å foreslå nye hypoteser.

Ved å kombinere søkemulighetene i databasen med datautvinningsalgoritmer kan vi generere kunnskap om bivirkninger, men også hypoteser om dårlig og uklar legemiddelinformasjon samt problemområder i legemiddelbehandling.

Publikasjonen kan leses i følgende link: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00228-019-02717-x