Uhensiktsmessig forskrivning av psykotrope legemidler har en høy prevalens i norske sykehjem, og er regnet som det hyppigste legemiddelrelaterte problemet i institusjonene. Dette til tross for utvikling av en rekke forskrivningsindikatorer som skal sikre god kvalitet på legemiddelbehandlingen.

Vi vurderte forskrivning med indikatorer som «Potentially inappropriate psychotropic combinations (PICP)» og «Potentially inappropriate psychotropic substances (PIPS)» I tillegg ble forskrivning vurdert med den anerkjente interaksjonsdatabasen
Stockley’s Interaction Alerts.

Hovedfunn ved å sammenligne de tre sykehjemmene i 2000 og 2016 var en redusert betydning av antipsykotika og antiepileptika til fordel for antidepressiva og angst/sovemedisin med tanke på uhensiktsmessig forskrivning. Forskrivning i 2016 var forbundet med økt frekvens av potensielle farmakodynamiske interaksjoner med svak dokumentasjon og kontroversiell betydning som f.eks. QT-forlengelse og serotonergt syndrom.

Resultatene fra studien kan brukes til å planlegge legemiddelinformasjonstiltak i institusjonene i tillegg til å starte en diskusjon om en mer formålstjenlig bruk av indikatorene.

Publikasjonen kan leses i følgende link: https://rdcu.be/bE6qg