Hovedbudskap:

  • Astma hos gravide skal behandles som hos andre voksne.
  • Det er ikke holdepunkter for skadelige effekter av astmamidler ved bruk hos gravide i vanlige doser.
  • Det anses tryggere for gravide å bruke nødvendige astmamidler enn å utsette seg for risikoen forbundet med dårlig behandlet astma og forverringer.

Artikkelen kan leses i fulltekst på Norsk Farmaceutisk Tidsskrifts hjemmeside