I løpet av fjoråret besvarte vi om lag 3300 legemiddelspørsmål fra helsepersonell, og vi behandlet 950 bivirkningsmeldinger. Bruken av publikumstjenesten Trygg Mammamedisin øker fortsatt, og i fjor besvarte vi 5400 spørsmål (11 % økning fra 2017) fra allmenheten om legemiddelbruk under graviditet og amming.

Ett av satsningsområdene i 2018 har vært videreføring av KUPP – kunnskapsbaserte oppdateringsvisitter. I løpet av 2018 besøkte vi i overkant av 1000 fastleger fordelt på alle helseregionene med kampanjen «Diabetes type 2 i allmennpraksis».

I tillegg til å svare på konkrete spørsmål formidler også RELIS legemiddelinformasjon om generelle og spesifikke problemstillinger. I løpet av fjoråret arrangerte vi 11 kursdager og holdt nærmere 200 undervisningstimer. Vi publiserte 6 fagfellevurderte artikler, og skrev over 40 artikler som ble publisert i faste spalter i norske tidsskrifter og/eller på vår egen hjemmeside. Som i 2017 var det også i 2018 en kraftig økning i bruken av nettsidene våre.

Hele årsrapporten kan leses her.