Kinoloner er en gruppe antibiotika med effekt mot gram-negative bakterier, og brukes blant annet i behandling av urinveisinfeksjoner. Kinoloner er andrehåndsantibiotika, og er resistensdrivende. Det har nylig kommet flere rapporter om bivirkninger knyttet til denne gruppen antibiotika. Dette gir økt grunn til kun å forskrive kinoloner når det er helt nødvendig, og andre behandlingsalternativer er vurdert.

Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS) har samlet informasjon om risiko for aortaaneurisme og aortadisseksjon, samt påvirkning på muskler og ledd på nettsidene sine: https://www.antibiotika.no/2018/12/07/bivirkninger-av-kinoloner/