Arbeidsoppgavene inkluderer blant annet:

  • Overordnet faglig, administrativt og personalmessig ansvar for RELIS Vest
  • Være en del av ledergruppen i RELIS og samhandle med Legemiddelverket
  • Samarbeide med Seksjon for klinisk farmakologi for å utvikle et felles kompetansemiljø for legemidler i regionen
  • Rapportere til klinikkdirektør i Laboratorieklinikken og samarbeide med aktuelle avdelingsoverleger og avdelingssjefer i klinikken

Les mer om stillingen og se hele stillingsannonsen her