Å besvare legemiddelspørsmål fra helsepersonell er utfordrende på flere måter. De skandinaviske legemiddelinformasjonssentrene mottar kompliserte, pasient-relaterte problemstillinger og utformer skriftlige svar i forhold til frister. I denne artikkelen har forfatteren latt kliniske farmakologer og allmennleger vurdere svar på seks spørsmål sendt til syv sentre i Skandinavia. Spørsmålene var fiktive, men dette var ukjent for sentrene. Totalt 42 svar ble vurdert i forhold til struktur (f.eks. ble problemstillingen besvart? er data og farmakologiske begrep forklart? foreligger det en konklusjon? inneholder den klare råd?). I tillegg har en språkekspert vurdert tekstene i forhold til språklige kvaliteter.

Resultatene er av internasjonal interesse og vil kunne brukes til kvalitetsforbedring i legemiddelinformasjonssentre, men også i andre miljø som formidler legemiddelinformasjon.

Artikkelen kan leses i fulltekst (Open access) her: http://link.springer.com/article/10.1007/s00228-017-2209-3?wt_mc=Internal.Event.1.SEM.ArticleAuthorOnlineFirst

Artikkelen er skrevet med utgangspunkt i pågående PhD-prosjekt til Linda A. Reppe som undersøker kvalitet og tidsbruk ved skandinaviske legemiddelinformasjonssentre. Dette er den tredje artikkelen fra data innsamlet januar-mars 2013 fra syv legemiddelinformasjonssentre i Norge, Sverige og Danmark.