Nødprevensjon med levonorgestrel (NorLevo) og ulipristal fins per i dag tilgjengelig på norske apotek. Disse virker hovedsakelig ved at produksjonen av luteiniserende hormon (LH) hemmes. Dermed forhindres eller forsinkes eggløsningen i rundt 5 dager. Dersom kvinnen ikke har nytt samleie, vil alle spermiene være døde på tidspunktet for den forskjøvne eggløsningen (1, 2).

Tidligere var kvinner anbefalt å starte opp med prevensjon umiddelbart etter inntak av ulipristal (3, 4). Dette rådet er nå endret etter at en studie viste at oppstart med desogestrel (Cerazette) rett etter bruk av ulipristal, kan gi nedsatt effekt av nødprevensjonen. Forfatterne konkluderer med at det bør ventes 5 dager før oppstart med desogestrel eller andre p-piller etter bruk av ulipristal (4). Sex og samfunn utvider denne anbefalingen til å gjelde all hormonell prevensjon, selv om dette foreløpig ikke er studert (2).

Den aktuelle studien rådet baseres på, var en enkelblindet, placebokontrollert og delvis cross-over studie med til sammen 49 deltakere fra Nederland og Den dominikanske republikk. Kvinnene fikk en enkeltdose ulipristal etterfulgt av enten daglig bruk av desogestrel eller placebo i 20 dager. Hos de som startet med desogestrel dagen etter inntak av ulipristal, fikk 13 av 29 kvinner eggløsning i løpet av de 5 første dagene. I gruppen som brukte placebo i stedet for desogestrel, fikk kun én kvinne eggløsning i samme periode (4).

Studien har imidlertid en rekke svakheter; den var liten, undersøkte kun desogestrel og ikke andre gestagen- eller kombinasjonsmidler og tok utgangspunkt i kvinner som ikke fast brukte et hormonelt prevensjonsmiddel (4). Frem til det eventuelt foreligger dokumentasjon som tilsier at tidlig oppstart av øvrige hormonelle prevensjonsmidler ikke reduserer effekten av ulipristal, vurderer vi det likevel som fornuftig å følge rådene fra Sex og samfunn. Ettersom pakningsvedlegg og annen produktinformasjon ikke er oppdatert på dette, kan det derfor være greit å informere kvinner på apotek, legekontor eller helsestasjon spesifikt om disse nye anbefalingene. Etter oppstart av fast prevensjon er det i tillegg viktig at det brukes en barrieremetode til effekten de enkelte prevensjonsmidlene inntrer (2, 5, 6).

For nødprevensjon med levonorgestrel, er det ikke funnet informasjon om at det forventes tilsvarende redusert effekt med tidlig oppstart av hormonell prevensjon. Uavhengig av hvilken nødprevensjon som brukes, anbefales en graviditetstest tidligst 3 uker etter det ubeskyttede samleiet (2).

Konklusjon
En studie har vist at effekten av nødprevensjon med ulipristal kan være redusert ved bruk av desogestrel i dagene etter inntak. For å sikre optimal effekt av nødprevensjon med ulipristal bør derfor desogestrel unngås i fem dager etter inntak. Selv om det foreløpig ikke foreligger studier som har undersøkt effekten av å bruke andre gestagen- eller kombinasjonsmidler etter bruk av ulipristal, bør likevel rådet om å vente fem dager inntil videre også gjelde for all annen hormonell prevensjon.