Flere mulige forklaringer til problemene ble identifisert, blant annet for høy dose i forhold til pasientens nyrefunksjon, samtidig behandling med både digitoksin og digoksin, samt at selve byttet ikke ble gjennomført slik som angitt i legemiddelmyndighetenes informasjonsmateriell.

RELIS bidro i studien med meldinger fra spontanrapporteringssystemet. De fire RELIS-sentrene mottok i den aktuelle perioden ni meldinger om bivirkninger med dødelig utfall, der digitoksin og/eller digoksin var vurdert som utløsende legemiddel. Totalt ble det mottatt 51 meldinger, og i 39 av meldingene hadde helsepersonell selv gitt opplysninger om at reaksjonene skyldtes bytte og/eller overdosering.

Informasjon om melding av bivirkninger og meldeskjema

Artikkelen kan leses i sin helhet i Tidsskrift for den norske legeforening

En lederartikkel til digitalisartikkelen kan leses her