KUPP – Kunnskapsbaserte oppdateringsvisitter innebærer at fastleger tilbys besøk på sitt kontor i arbeidstiden for å få faglig oppdatert legemiddelinformasjon. KUPP er støttet av Helsedirektoratet og utføres av RELIS og de klinisk farmakologiske avdelingene ved universitetssykehusene.  KUPP har allerede vært utprøvd i Midt- og Nord-Norge med meget god respons blant fastlegene (1-2).

Høsten 2016 har seksjon for klinisk farmakologi ved Oslo og Haukeland universitetssykehus sammen med RELIS Sør-Øst og RELIS Vest startet med KUPP. I første omgang er fastleger i henholdsvis Østfold fylke og Bergen kommune invitert. Mange har gjort avtaler og fått besøk allerede, men vi ønsker å nå enda flere.

Er du fastlege i Østfold eller Bergen kommune, har du sannsynligvis allerede mottatt en invitasjon til KUPP i posten. Har du ikke fått brev om KUPP, så kontakt:

Kari Kjeldstadli for Østfold eller

Jan Schjøtt for Bergen kommune.

Vi håper at flest mulig har anledning til å avsette tid i avtalebøkene til en slik oppdateringsvisitt.