Behandling med NSAIDs i form av gel kan i visse sammenhenger være å foretrekke fremfor tabletter. RELIS mener imidlertid at geler med ibuprofen, som allerede er i LUA-ordningen, dekker dette behovet.

Etter vår oppfatning bør dikofenak-geler ikke inntas i denne ordningen og vi begrunner dette synspunktet med følgende:

  • Systemisk absorbsjon forekommer etter at diklofenak er applisert på hud og dette gir mulighet for bivirkninger
  • Det finnes både norske og internasjonale rapporter om blant annet gastrointestinale bivirkninger ved bruk av gel med diklofenak
  • Diklofenak er ikke foretrukket NSAID på grunn av bivirkningsrisiko og det er gjort ulike tiltak for å begrense bruken
  • Produktinformasjonen inneholder advarsler og forsiktighetsregler om hvilke pasienter som ikke bør få preparater med diklofenak, også i gelform
  • Ved salg utenom apotek er det ikke mulig å gi kunden informasjon om riktig bruk uteover den skriftlige informasjonen som følger med preparatet

Hele høringsuttalelsen til RELIS kan du lese her: 

Forslaget fra Statens legemiddelverk kan du lese her:
https://legemiddelverket.no/nyheter/horing-forslag-til-endringer-i-lua-listen