Leder ved RELIS Vest, Jan Schjøtt, beskriver i dette brevet til redaktøren fordeler ved  RELIS som et nasjonalt nettverk av legemiddelinformasjonssentre.

Brevet beskriver status for RELIS i 2016 mht til aktiviteter, og hvordan nettverket er organisert:

Nettverket inkluderer muligheter for gjenbruk av utredninger og undervisningsmateriell. Utvikling av felles nettbaserte ressurser gir sporbarhet (hvilke spørsmål får vi? hvem svarer på hva?). I tillegg vil disse felles plattformene gjøre at personell i nettverket kan erstatte hverandre i forhold til arbeidsoppgaver på hvert senter, men også mellom sentrene. Organisering av arbeidsgrupper eller tildeling av funksjoner til enkeltpersoner innebærer at viktige arbeidsoppgaver ivaretas på vegne av felleskapet. Endelig vil RELIS egen IT-konsulent kunne hjelpe nettverket med utvikling av nye applikasjoner samt produsere statistikk som beskriver helsepersonells og publikums bruk av våre nettressurser.

Brevet er nylig publisert i det internasjonale tidsskriftet European Journal of Clinical Pharmacology.

Schjøtt J.Benefits of a national network of drug information centres: RELIS. Eur J Clin Pharmacol. 2016 Sep 15. [Epub ahead of print]