Målet med arbeidet har vært å beskrive bruken av analgetika, spesielt kronisk bruk, i en voksen befolkning. Data fra Tromsø-undersøkelsen viste økende bruk av analgetika både hos kvinner (fra 53,7 til 59,6 %, aldersjustert) og menn (fra 29,1 til 36,7 %) i perioden 2001 til 2008. Økningen var hovedsakelig knyttet til bruk av reseptfrie smertestillende legemidler. Forekomsten av vedvarende analgetikabruk var fire prosent i den generelle, voksne befolkningen og 10 % hos de som rapporterte kroniske smerter. Analgetikabruk var videre assosiert med økt smertefølsomhet. Undersøkelsene viste blant annet at de som brukte opioider alene regelmessig var mer smertefølsomme enn brukere av ikke-opioide analgetika eller ikke-brukere. Økt smertefølsomhet var en risikofaktor for fremtidig, vedvarende bruk av analgetika, men denne sammenhengen ble kun funnet i ujusterte analyser slik at det er for tidlig å trekke entydige konklusjoner.

Mer enn åtte prosent av de som hadde en kjent kontraindikasjon mot NSAIDs, slik som kronisk nyresvikt, tidligere gastrointestinale sår eller høy kardiovaskulær risiko, brukte NSAIDs regelmessig. Blant fire prosent av den generelle, voksne befolkningen fant forskerne minst én potensiell interaksjon med et analgetikum.

Arbeidet er basert på data fra befolkningsundersøkelsene Tromsø 5 og 6 og Reseptregisteret, og er finansiert av Helse Nord. Veiledere har vært professor Anne-Elise Eggen, Institutt for samfunnsfarmasi, UiT Norges Arktiske universitet, professor Audun Stubhaug, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, og seniorforsker Christopher Sivert Nielsen, Divisjon for psykisk helse, Nasjonalt Folkehelseinstitutt.

Samuelsen PJ, Slørdal L, Mathisen UD, Eggen AE: Analgesic use in a Norwegian general population: change over time and high-risk use – The Tromsø Study. BMC Pharmacol Toxicol. 2015 Jun 6;16:16. doi: 10.1186/s40360-015-0016-y. http://dx.doi.org/10.1186/s40360-015-0016-y

Samuelsen PJ, Svendsen K, Wilsgaard T, Stubhaug A, Nielsen CS, Eggen AE. Persistent analgesic use and the association with chronic pain and other risk factors in the population – a longitudinal study from the Tromsø study and the Norwegian prescription database. Eur J Clin Pharmacol 2016; 72(8): 977-85. http://dx.doi.org/10.1007/s00228-016-2056-7

Avhandlingen er tilgjengelig her: http://hdl.handle.net/10037/9517.

Se nærmere omtale av den første artikkelen her: http://relis.no/Publikasjoner/2015/Mye_feilbruk_av_smertestillende/

Vi gratulerer Per-Jostein, veiledere og forskningsmiljø med vel gjennomført doktorgradsarbeid og disputas.