Behandling av luftveissykdommer har økt i kompleksitet de senere årene i takt med økende utbud av nye legemidler og nytt utstyr for administrasjon. På årets RELIS Fagseminar presenteres oppdatert kunnskap om riktig legemiddelbehandling ved astma, KOLS og luftveisinfeksjoner. Her deles også viktig kunnskap om interaksjoner og bivirkninger ved de aktuelle legemidlene. Hvilke medikamenter bør brukes i moderne behandling av lungesykdom? Hvordan skal astma, allergi og luftveisinfeksjoner behandles hos barn og hvordan motivere barn til å ta medisinen? Hva er egentlig riktig bruk av antibiotika og symptomlindrende midler ved luftveisplager?

Informasjon, program og påmelding finnes på www.relis.no/fagseminar. Målgruppen er hovedsakelig leger som jobber innen allmennmedisin, men temaet egner seg også øvrige leger og farmasøyter. Fagseminaret er godkjent som klinisk emnekurs (15 timer) i Allmennmedisin og valgfritt kurs (15 timer) i Klinisk farmakologi.

RELIS Midt-Norges Fagseminar for farmasøyter har også blitt et veletablert tilbud hvert år i slutten av januar. 23.-24. januar 2017 vil det presenteres temaer innen riktig legemiddelbruk som er relevant i en farmasøyts arbeidshverdag. Hostemidler – har de effekt? Gode råd om administrering av antibiotika til barn. Er bruk av smertestillende hos ungdom en utfordring, og er nødprevensjon ved overvekt til å stole på? Svarene får du i Trondheim i januar!

Fagseminaret arrangeres på Scandic Nidelven Hotel i Trondheim, og program og påmelding ligger på www.relis.no/farmasoytseminar.

RELIS ønsker velkommen til spennende fagdager i Trondheim!