Hvorfor søk?
På www.RELIS.no får du tilgang til informasjonen i nesten 30 000 utredninger og fagartikler skrevet av farmasøyter og leger hos RELIS om spesifikke problemstillinger som brukerne våre lurer på. I tillegg finnes også utredninger fra svenske legemiddelsenter på www.RELIS.no fra 2015. Søket og den nye nettsiden ble lansert i oktober 2015. Det er mer avansert enn det kan virke som ved første øyekast og innebærer forbedringer og er en forenkling av tidligere søk hos RELIS.

Bakgrunn
Den nye søkefunksjonen er utformet etter hvordan de fleste er vant til å søke andre steder. De mest brukte søkesidene i Norge er www.Google.com og www.Finn.no. Google har valgt minimalisme, hvor det meste gjøres i bakgrunnen og grensesnittet består av kun av et søkefelt. www.Finn.no har en mer visuell løsning der det i større grad er opp til brukeren å definere og avgrense søket ved hjelp av kategorier for å begrense søket til man finner det man er ute etter.

Når man søker hos Google er det vanlig å skrive hele setninger og stille et spørsmål som «er cetirizin trygt å bruke for gravide?» eller bare å skrive nøkkelordene i spørsmålet sitt: «cetirizin gravid». Google analyserer ordene du bruker og sammenligner det med data de «vet» om deg fra før. Slikt som hva du bruker å søke etter, hvilken type sider du ofte leser og andre data de har samlet om deg og om brukere som har gjort lignende søk tidligere. Til sammen gir alt dette deg en treffliste som skal være tilpasset det du søker etter. RELIS samler ikke inn slike data om deg som bruker.

Hos www.Finn.no brukes ofte kun kategoriene for å avgrense søket helt fra starten av, eller å skrive inn et søkeord og så begrense det med kategorier i etterkant. Eksempelvis kan en bruker gå inn og velge kategori rett fra startsiden (bil) for så å avgrense enda mer (biler i Norge) og enda mer til de har avgrenset nok til at de finner det de leter etter (fylke, by, merke, årsmodell, pris).

RELIS har kombinert disse to mulighetene, ikke så ulikt Helsebibliotekets søkefunksjon. Hos oss kan du enten velge å skrive inn flere ord direkte i søkefeltet og søkemotoren finner de treffene som passer med søket ditt, eller du kan velge å skrive inn bare ett ord for så å begrense det ved hjelp av kategorier.

Hvordan virker søkemotoren til www.RELIS.no?
Søkemotoren på www.RELIS.no er spesiallaget for nettsiden og innholdet på denne. Den kan derfor «forstå» hva legemidler og kategorier er og utnytte dette. Søkemotoren forsøker å tolke det som skrives i søkefeltet, og sjekker om navnet på et legemiddelet er skrevet riktig, enten det er et virkestoff (på norsk eller engelsk) eller et handelsnavn. Dette oversettes i så fall til ATC-koden(e) som tilsvarer legemiddelet og bruker dette til å søke i vår database. Ved søk på «paracetamol» vil den altså gi treff på alle sakene som er merket med legemidlene med ATC-koden «N02BE01». Man vil altså få de samme treffene om man søker på Paracetamol, Panodil, Pamol, Paracet, Paramax eller Pinex.

Søkemotoren gjenkjenner også de kategoriene vi har valgt å indeksere sakene våre med, og disse kan enten skrives rett inn i søkefeltet eller man huker av for en eller flere av dem på søkesiden for å avgrense søket slik som på www.Finn.no.

Man kan selvsagt også søke i fritekst om man ikke skriver inn spesifikke legemidler eller kategorier.

Hvordan finner jeg det jeg leter etter?
På forsiden hos www.RELIS.no blir man møtt med et søkefelt. Her kan man skrive inn det man søker etter. Det kan være bare ett ord eller flere, men for å få best mulig treff er det lurt å være så spesifikk som mulig. Om det man lurer på omhandler flere legemidler, så skriver man inn alle legemidlene. Det er da viktig å huske at søket hos RELIS gir treff bare der alle søkeordene du skriver inn gir treff, altså kombineres søkeordene med OG/AND automatisk.

Mens man skriver inn søket på forsiden vil søkemotoren fortløpende vise de fem første treffene i trefflisten, og om søket er spesifikt vil du ofte finne svar på spørsmålet allerede her. Om man ønsker å se hele trefflisten eller om man ønsker å avgrense søket enda mer ved hjelp av kategoriene våre klikker du på knappen  øverst til høyre i trefflisten. Man vil da få opp den komplette trefflisten og muligheten til å avgrense søket ved hjelp av kategorier og kilder.

Når man skal avgrense søket ved hjelp av kategorier eller kilder så kan man merke av for en eller flere. Også dette fungerer som kombinasjon med OG/AND i søket. Man vil altså få treff kun der alle legemidlene  i søket  er omtalt og der (alle) de kategoriene som velges i tillegg er indeksert/merket. Denne avgrensningen skjer automatisk og søket utføres i det man merker av for en kategori eller kilde.

Avgrensningsmuligheter (Kategorier/kilder)
Kildene som sakene er delt inn i er:

  • Nettartikler
    Dette er fagartikler skrevet spesielt for relis.no og alle artikler RELIS har skrevet i fagtidsskrifter. Disse er ofte mer generelle tematisk, men også mer utdypende enn utredningene fra spørsmål og svar-databasen.
  • Spørsmål og svar - Norsk og Spørsmål og svar - Svensk
    Disse kildene er spørsmål og svar-databasene der RELIS og svenske legemiddelinformasjonssentre legger inn svar til leger og annet helsepersonell som stiller legemiddelrelaterte spørsmål. Her ligger det over 26 000 spørsmål og svar per 2016.
  • Kurs
    Det er også mulig å søke i kurs som RELIS arrangerer direkte fra søket.

Kategoriene:
Kategoriene du kan velge blant er de som det manuelt indekseres med  i sakene: Administrasjon og dosering, Alternativ medisin, Amming, Annet, Barn, Behandling, Bivirkninger, Eldre, Farmakokinetikk, Graviditet, Interaksjoner, Litteratur og identifikasjon, Produktegenskaper, Toksisitet og Virkningsmekanisme. Alle sakene på nettsiden (også kurs) blir indeksert. En sak kan være indeksert med flere kategorier, men det er tilstrekkelig å velge én. Dersom saken omhandler en farmakokinetisk interaksjon vil den som regel være indeksert med både «Interaksjoner» og med «Farmakokinetikk». Du vil til enhver tid se hvor mange treff en kategoriavgrensning vil gi i parentesen bak kategorien i venstremargen.

Det er naturligvis ikke nødvendig å avgrense med kategorier eller kilder.

Rekkefølgen i trefflisten
Trefflisten sorteres ut fra relevans, og hensikten er at man skal få de mest relevante sakene, ut ifra det søket som er gjort, så tidlig som mulig i trefflisten. Dette er samme prinsipp som for eksempel Google bruker, men ettersom RELIS dekker et mye smalere felt enn «hele internett» er algoritmen enklere og mer spesialtilpasset.

Søkeordene blir tildelt en verdi for slike ting som: om søkeordet/-ordene står i tittelen, om søkeordet står få eller mange ganger i saken, om saken er ny eller gammel (nyere artikler får høyere verdi), hvilken type artikkel det er (tidsskriftartikler får litt høyere verdi enn en utredning fra spørsmål og svar-databasen), om søkeordet er et indeksert begrep (indekserte legemidler eller kategorier gir høyere verdi enn der ordet bare står i teksten) med mer. Denne algoritmen kan naturligvis ikke bli helt nøyaktig, men den kan justeres dersom man ser at den gjør uhensiktsmessige prioriteringer.

Man kan også velge å få sortert hele trefflisten utelukkende etter dato (nyeste først) ved å merke av for dette øverst til høyre over kilder og kategorier. Trefflisten sorteres automatisk på nytt.

En forutsetning for at man finner det man leter etter er naturligvis at RELIS har skrevet om det. Dersom man ikke finner et relevant svar på problemstillingen din, still et spørsmål til oss så finner nestemann svaret RELIS utreder.

Hjelp?
Dersom du ønsker mer inngående teknisk beskrivelse av hvordan hele eller deler av søket hos RELIS fungerer eller bare for å få hjelp til hvordan du best skal søke etter en konkret problemstilling er du velkommen til å ta kontakt med oss.

her finner du noen Eksempler på søk