Spørsmål-/svartjenesten har telefonnummer 22 92 11 00, og er åpen hverdager fra kl 09.00 til kl. 11.30.

Trygg Mammamedisin, som er RELIS sin publikumstjeneste om bruk av legemidler ved graviditet og amming, har så langt vært en ren nettbasert spørsmål-/svartjeneste. Som et pilotprosjekt blir det nå også mulig å ringe. På den måten ønsker vi å tilby en enda bedre tjeneste, hvor brukerne både kan få raskere svar, få mulighet til å stille oppfølgingsspørsmål og i større grad få individuelt tilpasset informasjon. Det vil fremdeles være mulig å sende inn spørsmål via den nettbaserte tjenesten, for de kvinnene som ønsker det.

Reduserer bekymring
Gjennom den nettbaserte tjenesten har vi erfart at mange gravide og ammende er redde for at medisinene de bruker kan være farlige for barnet – selv ved bruk av mer ”vanlige” medisiner som anses som trygge. Ved å snakke med kvinnene kan vi lettere møte bekymringen til den enkelte kvinne, sikre oss at vi får all informasjon vi trenger og dermed også kunne gi et mer konkret og skreddersydd svar.

Flere andre land i Europa og Nord-Amerika har i flere år hatt slike telefontjenester for gravide og ammende. Studier tyder på at disse tjenestene effektivt reduserer bekymring hos gravide og ammende med hensyn til bruk av legemidler.

Ønsker du flyers om Trygg Mammamedisin?
RELIS har plakater og flyers om Trygg Mammamedisin som kan henges opp på apotek, venterom eller lignende og/eller deles ut til pasienter. Hvis du ønsker å få gratis tilsendt slikt informasjonsmateriell, kan du sende en epost til RELIS-kontoret i din helseregion.

Helsepersonell skal fremdeles kontakte RELIS
Vi vil understreke at Trygg Mammamedisin er RELIS sin tjeneste for allmennheten. Helsepersonell som har spørsmål om legemidler hos gravide og ammende, skal fremdeles kontakte RELIS, enten via webskjema på www.relis.no, eller på epost eller telefon til et av de fire sentrene.