En pasient utviklet et symptombilde og biokjemiske parametre forenlig med kapillært lekkasjesyndrom (capillary leak syndrome) mens han ble behandlet med Aldara (imikvimod) krem på basaliom. Han utviklet også rhabdomyolyse. Tilstanden krevde først intensivbehandling og deretter langvarig rehabilitering.

Det er tidligere rapportert enkelte tilfeller av slike bivirkninger på verdensbasis, men de er så langt ikke tatt inn i verken norsk eller europeisk preparatomtale (SPC).

Hendelsen som kasuistikken er basert på (1) ble sendt som melding om mistenkt legemiddelbivirkning til RELIS Sør-Øst i 2014. Vigdis Solhaug, som utredet meldingen den gang, er en av forfatterne på artikkelen som nå er publisert i samarbeid med klinikere og andre som var involvert i pasientbehandlingen.

Hele artikkelen kan leses her: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ijd.13255/abstract