Legemidler spiller en viktig rolle i behandlingen av mange menneskers sykdommer. Alle legemidler kan imidlertid gi bivirkninger. Helsepersonell er ofte usikre på hvordan de skal håndtere, kommunisere og rapportere bivirkninger.

Diakonhjemmet Sykehusapotek og RELIS Sør-Øst arranger et seminar der disse temaene blir belyst og diskutert.

Målgruppen er leger, sykepleiere og farmasøyter og seminaret er godkjent som videre-/etterutdanningskurs.

Seminaret avholdes på Diakonhjemmet (DBL-bygget), Oslo og påmeldingsfristen er 3. mai 2016.

Her finner du mer informasjon om seminaret; program og påmeldingsskjema