I løpet av fjoråret besvarte vi over 3200 legemiddelspørsmål og behandlet 1200 bivirkningsmeldinger. Også for Trygg Mammamedisin var det en jevn og stabil pågang av spørsmål og over 2500 ble besvart i fjor. Den nyeste tjenesten vår hvor pasienter kan stille alle typer spørsmål om medisiner, Trygg Medisin, hadde nesten 600 henvendelser.

Fokus i 2015 har blant annet vært å videreutvikle publikumstjenester i tillegg til å styrke vårt samarbeid med helsepersonell og skandinaviske legemiddelinformasjonssentre. På slutten av året ble også utredninger fra to svenske läkemedelsinformationscentraler (LIC) gjort tilgjengelig gjennom søk på RELIS sine nettsider og over 400 spørsmål og svar på svensk finnes nå i databasen. I 2015 feiret RELIS sitt eget 20-årsjubileum blant annet med et heldags fagseminar for 120 deltagere i Oslo i oktober.

RELIS fikk i januar 2015 i oppdrag fra Helsedirektoratet å gjennomføre et pilotprosjekt for undervisningsmetoden Academic detailing i norsk allmennpraksis. Prosjektet fikk navnet KUPP – kunnskapsbaserte oppdateringsvisitter, og ble gjennomført i to omganger (med tema henholdsvis NSAIDs og antibiotika) våren og høsten/vinteren 2015 i Nord- og Midt-Norge av RELIS i samarbeid med de kliniske farmakologiske avdelingene ved UNN og St. Olavs hospital. tilsammen har omtrent 600 leger blitt besøkt gjennom KUPP i 2015.

Hele årsrapporten kan leses her.