Hele artikkelen kan leses på nett hos Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics