RELIS har de siste årene mottatt enkelte bivirkningsmeldinger der bruk av TNF-alfa-hemmere er mistenkt å ha påvirket hørselen. Det er i hovedsak meldt om tinnitus og nedsatt hørsel, men et tilfelle av hypersensitiv hørsel (hyperakusis) er også meldt (1).

Dette gjenspeiles også i WHOs bivirkningsdatabase der det er registrert over 1000 meldinger om hørselsbivirkninger mistenkt utløst av TNF-alfa-hemmere. I hovedsak er det meldt om hørselstap som inkluderer nedsatt hørsel, døvhet og hypoakusis, men det er også registrert meldinger på hyperakusis. Meldingene i bivirkningsdatabasen bekrefter imidlertid ikke en årsakssammenheng mellom bruk av TNF-alfa-hemmere og opptreden av hørselsbivirkninger (2).

I litteraturen for øvrig er hørselsbivirkninger av TNF-alfa-hemmere omtalt i svært liten grad.

Dette gjelder også produktinformasjon der slike bivirkninger kun er nevnt for to substanser; døvhet som en mindre vanlig bivirkning av adalimumab og tinnitus som en mindre vanlig bivirkning av adalimumab og certolizumab (3).

Det er imidlertid publisert noe litteratur på at TNF-alfa-hemmere kan ha effekt mot autoimmune hørselslidelser, der cytokinet TNF-alfa antas å ha en viktig rolle i inflammasjonsprosessen. Her nevnes det ikke at TNF-alfa-hemmere i seg selv kan påvirke hørselen negativt (4).

KONKLUSJON
Hørselsbivirkninger er oppført som kjent for to TNF-alfa-hemmere, men for resten av substansene i denne legemiddelgruppen er slike bivirkninger lite omtalt i medisinsk litteratur.

En rekke tilfeller av mistenkte hørselsrelaterte bivirkninger er imidlertid meldt for alle TNF-alfa-hemmere.