RELIS har i flere år hatt et godt faglig samarbeid med legemiddelinformasjonssentrene i Sverige. Som et ledd i dette samarbeidet har legemiddelinformasjonssentrene i Umeå (ELINOR) og Göteborg (LUPP) benyttet RELIS databasen som sitt interne arbeidsverktøy.

Dette samarbeidet gjør at vi nå kan tilby våre brukere tilgang også til svenske spørsmål og svar ved søk på www.relis.no. Dermed vil våre brukere få enda flere kvalitetssikrede legemiddelsvar i tillegg til de drøyt 25 000 svarene fra RELIS.

På søkesiden vil våre brukere nå få treff fra fire ulike kilder: Nettartikler er artikler som RELIS har skrevet spesielt for hjemmesiden eller til publisering i ulike tidsskrift. Dette er gjerne saker som oppsummerer et aktuelt tema. Spørsmål og svar – norsk og Spørsmål og svar – svensk er svar på brukerspørsmål til henholdsvis Norge og Sverige, mens Kurs viser tidligere og kommende kurs, fagseminar og temakvelder i regi av RELIS. På søkesiden kan det ved avkryssing etter gjennomført søk enkelt velges hvilke kilder du ønsker å se treff fra. På samme måte kan søket begrenses ved å velge kategorier. Nytt på søkesiden er at det også er mulig å velge sortering på dato.

RELIS er svært glade for å kunne dele spørsmål og svar fra svenske senter med våre brukere både i Norge og Sverige. Dette er et viktig ledd i å fortsette det gode samarbeidet med våre kolleger i Sverige.