Lena Aronsen
Avdelingsoverlege
[email protected]

Siri Amundsen
Overlege, spesialist i klinisk farmakologi
[email protected]

Linn P. Årnes
Lege i spesialisering
[email protected]

Camilla Larsen
Lege i spesialisering
[email protected]

Vilde Michalsen
LIS, klinisk farmakologi, PhD
[email protected]