I 2013 mottok RELIS Vest flere henvendelser og bivirkningsmeldinger enn noen gang tidligere. Vi svarte på nesten 800 legemiddelspørsmål og behandlet knappe 200 bivirkningsmeldinger. 

Vi har også vært ute og undervist og i 2013 hadde vi i underkant av 60 undervisningstimer for helsepersonell og studenter, i tillegg til studenter på hospitering hos oss. 

Resten av statistikken fra hele RELIS og mer om andre arbeidsoppgaver fra fjoråret kan du lese i RELIS årsrapport 2013 som snart vil være tilgjengelig på hjemmesiden.