For andre gang arrangerer RELIS Vest en møteserie med temakvelder, i samarbeid med Seksjon for klinisk farmakologi ved Haukeland universitetssykehus. Temaene er hentet fra aktuelle problemstillinger og henvendelser til RELIS Vest. Tilbudet er primært rettet mot allmennpraktiserende leger i Helseregion Vest, men andre er også velkomne til å delta.

Møteserien er godkjent av kurskomiteen ved Hordaland legeforening med inntil 9 timer i forhold til videre- og etterutdanning i allmennmedisin. For å få tellende timer må man delta på minimum 6 timer i løpet av denne møteserien som består av 3 temakvelder à 3 timer.

Legemiddeloverfølsomhet
Det første kveldsmøtet i denne møteserien holdes i Bergen tirsdag 7. juni kl 18–21 og temaet er legemiddeloverfølsomhet. Fokus vil være på symptomer, utredning, håndtering og de hyppigst involverte legemiddelgruppene. Foredragsholderne er alle knyttet til Seksjon for klinisk spesialallergologi ved Haukeland universitetssykehus.

Foredragsholdere og program:
Erik Florvaag, Professor og overlege, Laboratorium for klinisk biokjemi og Seksjon for klinisk spesialallergologi:
• Legemiddeloverfølsomhet – hva er det?

Fatemeh Chalabianloo, Overlege, Seksjon for Klinisk farmakologi:
• De vanligste synderne ved legemiddeloverfølsomhet

Hilde Kristin Vindenes, Overlege, Hudavdelingen:
• Hudreaksjoner av legemidler

Aud Berstad, Overlege, dr.med., Seksjon for klinisk spesialallergologi:
• Hyposensibilisering

Praktisk informasjon:
Tid:
Tirsdag 7. juni kl 18–21 (uke 23)
Sted: 3. etg Sentralblokken, Birkhaugsalen rom D-303, Haukeland universitetssykehus, Bergen.
Påmelding: [email protected]
Pris: Gratis