Foredragsholdere og program:
Steinar Madsen, Overlege, Statens Legemiddelverk:
  • Moderne medikamentell behandling av hjertesvikt
Per Ivar Hoff, Overlege, Haukeland universitetssykehus:
  • Moderne behandling av atrieflimmer
Eva Gerdts, Professor, dr.med. Universitet i Bergen: 
  • Diagnostikk og behandling ved hypertensjon
Tid:
Tirsdag 20. mai kl 18-21 (uke 21).
Sted:

3. etg Sentralblokken, Birkhaugsalen rom D-303, 
Haukeland universitetsjukehus, Bergen.
Påmelding:
[email protected] eller til tlf. 55 97 53 60

Møteserien er et samarbeid mellom RELIS Vest og Seksjon for klinisk farmakologi og er
godkjent av Legeforeningen med inntil 12 timer for videre- og etterutdanning i
allmennmedisin. Det er også søkt om godkjenning for spesialiteter innen geriatri og indremedisin. For å få tellende timer må man delta på minimum 6 timer i løpet av
møteserien. For farmasøyter har vi søkt om FEVU-poeng fra Norges Farmaceutiske Forening.