RELIS Vest har startet opp en møteserie med kvartalsvise temakvelder i samarbeid med Seksjon for klinisk farmakologi ved Haukeland Universitetssykehus. Temaene er hentet fra aktuelle problemstillinger og henvendelser til RELIS Vest. Tilbudet er primært rettet mot allmennpraktiserende leger i Helseregion Vest, men andre er også velkomne til å delta.

Møteserien er godkjent av kurskomitéen ved Hordaland legeforening med inntil 12 timer i forhold til videre- og etterutdanning i allmennmedisin. For å få tellende timer må man delta på minimum 6 timer i løpet av 12 måneder.

Prevensjonsmidler og hormonell behandling – risikofaktorer og bivirkninger
Det andre kveldsmøtet finner sted i Bergen tirsdag 28. september kl 18-21. RELIS mottar jevnlig henvendelser fra leger knyttet til bruk av prevensjonsmidler og hormonsubstitusjonsbehandling (HRT), spesielt i forhold til kontraindikasjoner og alvorlige bivirkninger.

Foredragsholdere:
Ole Erik Iversen, Kvinneklinikken, Haukeland Universitetssykehus: 
    Hormonelle prevensjonsmidler – til alle?
Kjersti Bakken, Senter for farmasi, Universitetet i Bergen: 
    Nytte/risikovurderinger ved hormonerstatningsterapi (HRT)
Tormod Karlsen Bjånes, Seksjon for klinisk farmakologi og RELIS Vest: 
    Problemstillinger fra en hormonell hverdag

Praktisk informasjon:

Tid: Tirsdag 28. september kl 18-21 (uke 39)
Sted: 3. etg sentralblokken, Birkhaugsalen rom D-302, Haukeland universitetssykehus, Bergen.
Påmelding: [email protected]
Pris: Gratis
Det vil bli enkel bevertning.